Workshop - Konstruktivní práce s LGBT tématy v práci s mladými lidmi (Marek Macák)

Anotace:

Ve workshopu se účastníci získají základní přehled v problematice minoritní sexuální orientace a pohlavní identity, s důrazem na praktické doprovázení lidí, kteří tuto problematiku řeší. Na konkrétních příbězích se podíváme na reálie života těchto lidí a na to, jak jim vytvořit v komunitním i v individuálním kontextu prostředí, ve kterém můžou tito lidé růst, řešit svoje otázky a dělat realistické, lidsky a duchovně poctivé a životodárné kroky na cestě životem. Zájemci si budou moct zakoupit také knihu Minoritní sexualita v pastoraci věřících, ve které krom jiného najdou odkazy na další relevantní zdroje. 

Místo konání:

Sbor CB Pardubice, Archa

Lonkova 512, 530 09 Pardubice II

Čas:

14. dubna 2023, od 9:00 do 16:00, s obědovou pauzou

Platba

Cena workshopu je 750,- Kč. Platbu prosím proveďte do 31.03.2023 na č. účtu 123-3358520207/0100, VS: 757.