Registrace Projektu proměny do soutěže “Měníme svět k lepšímu”

Kontaktní osoba
Škola / organizace / neregistrované zájmové uskupení
Názvy škol obsahují názvy obcí - začněte zadáním názvu obce - pokračujte názvem školy nebo jeho částí - vyberte školu ze seznamu (např. AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o., atp.). Pokud školu nelze vyhledat, využijte ruční zadání.
Projekt proměny