Návrhy témat na online setkání ŠPŽ

Návrhy na online setkání
Navrhněte sami témata, na která bychom se měli ve Škole pro Život zaměřit. Pokud se vám líbí některé navržené téma, přiřaďte mu počet bodů (5 = nejvíce, 0 = nejméně)