Osobnostní rozvoj v učitelském povolání aneb DANIEL TÝDEN 19. - 25. 7. 2025, Sola Gratia

Cena: 11 900 Kč

Osvědčení o absolvování kurzu
V případě, že máte zájem o vystavení osvědčení za splnění podmínek kurzu, vyplňte prosím titul a datum narození.