Projekt nápravy K2020

 
1 Start 2 Complete
Kontaktní osoba
Škola / organizace
Názvy škol obsahují názvy obcí - začněte zadáním názvu obce - pokračujte názvem školy nebo jeho částí - vyberte školu ze seznamu (např. AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o., atp.). Pokud školu nelze vyhledat, využijte ruční zadání.
Projekt nápravy
Anketa