Církev pro mladé 2019-02

Vítejte při registraci na konferenci "Církev pro mladé 2019",
která se uskuteční ve dnech 1.-2. února 2019 v Malenovicích.

 

OSOBNÍ a kontaktní údaje:
Celkem k platbě
UBYTOVÁNÍ / STRAVOVÁNÍ / FAKTURACE:
 
V případě "Ano" jsou další údaje potřebné pro registraci v ubytovacím zařízení.
Číslo OP nebo cestovního pasu
. ADRESA bydliště:
Máte-li nějaké přání nebo požadavky na ubytování, napište to tady.
 
1. den se začíná večeří
  
2. den se končí obědem
  
    
. FAKTURACE:
Máte zájem o vystavení faktury na účastnické poplatky?
 
Pracující - 150 kč  Student - 80 kč Děti do 6 let zdarma   Poznámka: Pokud jste zaškrkli, že se účastníte koncertu, tak obdržíte emailem vstupenku.   Poplatek uhraďte prosím na  účet: 2200100734/2010 VS: 128114 SS: *vámi uvedené telefoní číslo* Poznámka k platbě: *JMÉNO**PŘÍJMENÍ*.
Název/jméno, adresa, příp. IČ a kontaktní osoba pro zaslání faktury:
Žádáte s ohledem na větší dojezdovou vzdálenost o příspěvek na dopravu?
 
Na příspěvky budou použity účastnické poplatky. Většina nákladů na konferenci je hrazena z darů, které jsme dostali.
DOTAZNÍK:
Jaké máte očekávání od konference? Příp. napište vzkaz pro organizační tým.
(vedoucí sboru/církve = např. kazatel, pastor, starší, farář, ...)
Jak jste zapojeni do služby s mladými lidmi?
Kolik nekřesťanů zhruba chodí na pravidelná setkání vaší mládeže?
     
Kolik nekřesťanů se přibližně zúčastnilo akcí (např. evangelizačních) vaší mládeže mimo pravidelná setkání mládeže v uplynulém školním roce?
     
Zde můžete uvést, jaké máte potřeby ve službě mladým lidem. Můžeme Vám v tom nějak pomoci? Máte zájem o informace nebo o spolupráci s KAM v některé z uvedených oblastí?
Pozn.: ŠpŽ = Škola pro Život, programy ZŠ a SŠ obsahují témata „Duchovní dědictví“ (Husovy stopy, Komenský 2020, Bible) a „Preventivní programy – Úcta k životu“
GDPR - Souhlas s poskytnutím osobních údajů:
Uděluji souhlas, aby Křesťanská akademie mladých, z.s. (KAM) zpracovával mé níže vybrané osobní údaje za účelem informování o aktualitách/nabídce KAM, a fotky/videa k prezentačním účelům (zaškrtněte údaje, k jejichž použití dáváte souhlas):
(x)Souhlas ( )Smlouva ( )Oprávněný zájem
 
Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme, že KAM provádí coby pořadatel akce, na kterou se přihlašujete, zpracování Vašich osobních údajů. Podrobnější informace o Správci údajů, zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech najdete na http://www.kam.cz/gdpr.