Letní škola charakteru (19. – 24. 8. 2023) a Restart (17. – 19. 8. 2023)

Cena za LŠCH je pro:

  • (3-4 lůžk. pokoj) 6 000,-Kč
  • (2 lůžk. pokoj) 8 000,-Kč
  • (1 lůžk. pokoj) 10 000,- Kč

Cena za LŠCH + Restart pro:

  • (3-4 lůžk. pokoj) 9 800,-Kč
  • (2 lůžk. pokoj) 13 400,-Kč
  • (1 lůžk. pokoj) 17 000,-Kč
Osvědčení o absolvování kurzu
V případě, že máte zájem o vystavení osvědčení za splnění podmínek kurzu, vyplňte prosím titul a datum narození.